Blog

Razlika između agencije i inhouse marketing tima

maj 01, 2020

Razlika između agencije i inhouse marketing tima

Kako talas digitalne pismenosti uzima sve više maha u Srbiji i regionu, veliki broj preduzetnika dolazi u dilemu oko angažovanja agencije ili zapošljavanja novih ljudi u marketing timu.

Top